geçici personel ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir iş yerine bir yıldan daha az çalışmak üzere alınan kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-çi-ci per-so-nel