geçiştirmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gereken önemi vermemek, üstünde durmadan başından savmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Az bir zararla atlatmak, kurtulmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-çiş-tir-mek