geçiştirici ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Tedavi edici etkisi olmayan, ağrı ve sızıları geçici olarak azaltan, dindiren "(ilaç vb.)", palyatif

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,tıp"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-çiş-ti-ri-ci