geçişken ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir durumdan başka bir duruma geçme özelliği olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Birbirine etki edebilen

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-çiş-ken