geçerlik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yürürlükte olma, değerini sürdürme durumu, revaç, valör, geçerlilik

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Sürümü olma durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

İlişkili birleşik kelimeler; "genelgeçerlik"

Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-çer-lik