gazolin ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ham petrolün ilk damıtılmasında ayrılan çok uçucu, hafif akaryakıt

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,kimya"

kelimesinin kökeni; Fransızca gazoline


Hecelenişi / Hecelemesi;
ga-zo-lin