gazel ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Divan edebiyatında 5-10 beyit arasında değişen, ilk beytinin dizeleri birbiriyle, sonraki beyitlerinin ikinci dizeleri birinci beyitle uyaklı, genellikle lirik konularda yazılan nazım biçimi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,edebiyat"

kelimesinin kökeni; Arapça ġazel

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Klasik Türk müziğinde belli bir kurala bağlı olmadan bir kişi tarafından sazlardan birinin eşliğinde söylenen, söyleyenin ses gücünü göstermesine de olanak veren müzik eseri

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, müzik"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Sonbaharda kuruyup dökülen ağaç yaprağı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, halk ağzında"

Örnek / Cümle; "Evin önündeki gazelleri süpürdüm."

İlişkili birleşik kelimeler; "gazel damarı"

Hecelenişi / Hecelemesi;
ga-zel