gaz sayacı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İçinden geçen gazın ne kadar olduğunu ölçen araç, doğal gaz sayacı, hava gazı sayacı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gaz sa-ya-cı