gaz lambası ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İçine konan gaz yağını bir fitil yardımıyla yakan, şişeli, türlü biçimlerde lamba, gaz

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gaz lam-ba-sı