gaz göstergesi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sıvılaştırılmış petrol gazı ile çalışan motorlu araçlarda gazın düzeyini gösteren alet

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gaz gös-ter-ge-si