gayritabii ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sıra dışı. "(Alışılmışın dışında olan, olağan dışı)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça ġayr + ṭabīʿī

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Acayip

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, eskimiş"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Acayip bir biçimde

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf, eskimiş"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gay-ri-ta-bii