ne demek?

► sıra dışı

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat eskimiş

Kökeni;

"Arapça ġayr + ṭabīʿī"

Hecelenişi / Hecelemesi;

gay-ri-ta-bii


► doğa dışı

Acayip bir biçimde

Tipi / Türü;

zarf

Kullanımı;

"Ne gayritabii, garip, manalı, müstehzi gülüyordu?"