gayrisıhhi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sağlıklı olmayan, sağlıksız

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça ġayr + ṣiḥḥī


Hecelenişi / Hecelemesi;
gay-ri-sıh-hi