gayriresmî ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Devletin koyduğu kurallar dışında kalan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

kelimesinin kökeni; Arapça ġayr + resmī


Hecelenişi / Hecelemesi;
gay-ri-res-mî