gayrimeskûn ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Boş, ıssız, şenliksiz olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça ġayr + meskūn


Hecelenişi / Hecelemesi;
gay-ri-mes-kûn