gayrimemnun ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Memnun olmayan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça ġayr + memnūn


Hecelenişi / Hecelemesi;
gay-ri-mem-nun