gayrimahdut ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sınırsız, sonsuz, uçsuz olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça ġayr + maḥdūd


Hecelenişi / Hecelemesi;
gay-ri-mah-dut