gayrimüslim ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Müslüman olmayan kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça ġayr + muslim


Hecelenişi / Hecelemesi;
gay-ri-müs-lim