gayrimümkün ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Olanaksız

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça ġayr + mumkin


Hecelenişi / Hecelemesi;
gay-ri-müm-kün