gayrikabil ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çözümü olmayan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça ġayr + ḳābil


Hecelenişi / Hecelemesi;
gay-ri-ka-bil