gayriinsani ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İnsanlık dışı

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça ġayr + insānī


Hecelenişi / Hecelemesi;
gay-ri-in-sa-ni