gayrişahsi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kişilik dışı. "(Kişisel olmayan)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça ġayr + şaḫṣī


Hecelenişi / Hecelemesi;
gay-ri-şah-si