gayretine dokunmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

bir işi yapamayacağını ileri sürenlere kızarak veya kendisinin yapması beklenen işi başkasının yapmasından utanç duyarak başarmaya çalışmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
gay-re-ti-ne do-kun-mak