gayret kuşağı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Babaevinden çıkarken aile büyükleri veya erkek kardeşlerinden biri tarafından gelinin beline dolanan kırmızı kuşak

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gay-ret ku-şa-ğı