gayrı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Başka, diğer

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Artık, bundan böyle.

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf, halk ağzında"

İlişkili birleşik kelimeler; "ayrı gayrı"

Hecelenişi / Hecelemesi;
gay-rı