gastroskopi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gastroskopla yapılan inceleme

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,tıp"

kelimesinin kökeni; Fransızca gastroscopie


Hecelenişi / Hecelemesi;
gast-ros-ko-pi