gastroenterolojik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sindirim bilimi ile ilgili

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

kelimesinin kökeni; Fransızca gastro-entérologique


Hecelenişi / Hecelemesi;
gast-ro-en-te-ro-lo-jik