gasbetmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyi zorla, izinsiz almak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i, (birleşik kelime)"

kelimesinin kökeni; Arapça ġaṣb+ Türkçe etmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
gas-bet-mek