garibe ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Şaşılacak şey, yadırganacak şey

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça ġarībe

İlişkili birleşik kelimeler; "hilkat garibesi"

Hecelenişi / Hecelemesi;
ga-ri-be