gargaraya getirmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

gürültüye, karışıklığa boğarak bir sözün veya bir işin etkisini azaltmak, dağıtmak, dikkatten kaçırmak

2. Anlamı (eş anlamlısı):

argo- kandırmak, aldatmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
gar-ga-ra-ya ge-tir-mek