gardiyanlık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gardiyan olma durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Gardiyanın görevi


Hecelenişi / Hecelemesi;
gar-di-yan-lık