ne demek?

Garantileyebilmek durumu

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

ga-ran-ti-le-ye-bil-me