gammazlama ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İspiyonlama, ispiyon. "(Birinin sırlarını, davranışlarını, düşüncelerini gözleyip başkalarına bildirerek çıkar sağlama)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gam-maz-la-ma