gamalı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bazı eski dinlerin ve Nazizmin sembolü olan, uçları Yunancanın gama harfi biçiminde kırılmış "(haç)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ga-ma-lı