galvanoplasti ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İçinde herhangi bir maden erimiş bulunan bir sıvıya, istenilen eşyayı daldırıp sıvıdan elektrik akımı geçirmek yoluyla o eşyayı bir maden tabakasıyla kaplama işlemi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,fizik"

kelimesinin kökeni; Fransızca galvanoplastie


Hecelenişi / Hecelemesi;
gal-va-nop-las-ti