galvanizlemek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Madenî bir parçayı paslanmaktan korumak için galvaniz banyosunda erimiş çinko ile kaplamak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i,teknik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gal-va-niz-le-mek