galvanizci ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Madenî parçaların sıcakta daldırma yöntemiyle galvanizlenmesinde kullanılan erimiş çinko banyosunu hazırlamak ve denetlemekle görevli işçi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gal-va-niz-ci