galatıhis ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yanılsama. "(Var olan nesne veya canlıyı yanlış, ayrımlı veya değişik olarak algılama)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, ruh bilimi,eskimiş, (birleşik kelime)"

kelimesinin kökeni; Arapça ġalaṭ + ḥiss


Hecelenişi / Hecelemesi;
ga-la-tı-his