gagalı memeliler ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Örnek türü gagalı memeli olan, tek delikliler takımının bir familyası

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hayvan bilimi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ga-ga-lı me-me-li-ler