gaflet uykusuna dalmak veya yatmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

dalgınlıktan ileri gelen uyuşukluk içinde olmak

2. Anlamı (eş anlamlısı):

idraksizlik, bilgisizlik, aymazlık içinde olmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
gaf-let uy-ku-su-na dal-mak veya yat-mak