gadrolmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Haksızlığa uğramak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça ġadr + Türkçe olmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
gad-rol-mak