gadretmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Haksızlık etmek. "(Adalete aykırı davranmak)"

Özelliği / Tipi / Türü; "-e,eskimiş, (birleşik kelime)"

kelimesinin kökeni; Arapça ġadr + Türkçe etmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
gad-ret-mek