gabro ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Amfibol, piroksen, olivin vb. renkli minerallerden oluşan bir tür iri taneli kaya

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,jeoloji"

kelimesinin kökeni; İtalyanca gabbro


Hecelenişi / Hecelemesi;
gab-ro