gabari ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bazı eşyaya verilmesi gereken boyutları, yan görüşü çizmeye, hazırlamaya veya denetlemeye yarayan örnek

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca gabarit

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Motorlu veya motorsuz taşıtların köprü vb. altından rahatça geçebilmeleri için en yüksek boyutları belirten ölçüler

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir binanın, yöre imar dairesinin öngördüğü azami yüksekliği


Hecelenişi / Hecelemesi;
ga-ba-ri