gaşyolmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kendinden geçmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz,eskimiş, (birleşik kelime)"

kelimesinin kökeni; Arapça ġaşy + Türkçe olmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
gaş-yol-mak