gıyabi tutuklama ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kişinin yokluğunda alınan tutuklama kararı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hukuk, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gı-ya-bi tu-tuk-la-ma