gıllıgış ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kin, gizli ve kötü amaç

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça ġill + ġişş


Hecelenişi / Hecelemesi;
gıl-lı-gış