gıcır gıcır etmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`gıcırtı` sesi çıkarmak

2. Anlamı (eş anlamlısı):

tertemiz duruma getirmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
gı-cır gı-cır et-mek