gıcık almak veya kapmak veya olmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

bir davranışa veya bir kimseye sürekli sinirlenmek

Özelliği / Tipi / Türü; "argo"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gı-cık al-mak veya kap-mak veya ol-mak