güzergâh ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yolüstü uğranılacak, geçilecek yer

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Farsça guzergāh

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Yol boyu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Çok geçilen yer, geçek

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gü-zer-gâh