güzellik enstitüsü ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kadınların yüz ve vücut bakımlarının yapıldığı yer

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gü-zel-lik ens-ti-tü-sü